Kom
kennismaken

Aanmelden

Voordat je je kind aanmeldt wil je waarschijnlijk ook weten wat de kosten zijn.
Wij vragen een ouderbijdrage voor het bezoeken van de peuterspeelschool. Voor het vaststellen van deze ouderbijdrage kijken wij naar jouw inkomenssituatie.
We maken een onderscheid in ouders die geen recht hebben op Kinderopvangtoeslag en ouders die wel recht hebben op Kinderopvangtoeslag. Maar de kosten voor het peuterspeelschoolbezoek zijn uiteindelijk voor alle ouders gelijk.
Hoe weet je óf je wel óf geen recht hebt op Kinderopvangtoeslag? 

Woon je in Hengelo? Klik hier. Woon je in Beckum? Klik hier

Wanneer je je aanmeldt, vragen we je akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Spring!. Deze kun je hier vinden.

Kosten voor ouders die geen recht hebben op Kinderopvangtoeslag.

Ouders die geen recht hebben op Kinderopvangtoeslag betalen een ouderbijdrage, die afhankelijk is van de hoogte van het inkomen. Zij betalen maandelijks deze ouderbijdrage met uitzondering van de maanden juli en augustus.

Heb je geen recht op Kinderopvangtoeslag? Dan ontvangen wij van beide ouders de meest recente Inkomensverklaringen.
Je kunt deze aanvragen bij de Belastingdienst via: De Belasting Telefoon: 0800-0543 (gratis) óf via www.mijn.overheid.nl. Log in met jouw DigiD. Onder het tabblad “Persoonlijke gegevens” staat jouw geregistreerd inkomen.

In de Ouderbijdragetabel Hengelo 2022 kun je zien wat voor jou de feitelijke kosten in 2022.
We hanteren de volgende ouderbijdragetabellen:

Ouderbijdragetabel Hengelo 2022

Op alle locaties van Spring! kunnen kinderen de peuterspeelschool 8 uur per week ( 2 dagdelen) bezoeken gedurende de schoolweken. Het extra aanbod voor 8 uur per week voor kinderen die een verwijzing hebben is gratis.

Ouderbijdragetabel Beckum 2022

In Beckum kunnen kinderen de peuterspeelschool 4 uur per dag bezoeken (3 dagdelen open).
Voor Beckum is een aparte ouderbijdragetabel opgesteld.

Ouders met een minimuminkomen, kunnen een beroep op de bijzondere bijstand van de gemeente Hengelo voor een vergoeding van de ouderbijdrage.

Kosten voor ouders die recht hebben op Kinderopvangtoeslag

Als je recht hebt op kinderopvangtoeslag betaal je een bedrag van € 272 per maand voor de locaties in Hengelo. In juli en augustus wordt niet gefactureerd. Voor Beckum is het bedrag afhankelijk van het pakket dat gekozen wordt. 

Via de Kinderopvangtoeslag krijg je een groot deel van deze kosten terug. De hoogte van de Kinderopvangtoeslag hangt af van het gezamenlijk inkomen.

Heb je recht op Kinderopvangtoeslag?

Klik hier om te lezen wat je moet doen voor Hengelo

Klik hier om te lezen wat je moet doen voor Beckum

De ouderbijdrage wordt berekend over 40 weken per jaar en gefactureerd in 10 gelijke maandelijkse termijnen. Spring! factureert niet in de maanden juli en augustus. Wij innen de ouderbijdrage bij voorkeur via een automatische incasso, rond de 23e van de maand.
Er wordt eenmalig € 15,00 inschrijfgeld in rekening gebracht.
Het ouderbijdrage-reglement voor Hengelo vind je hier. Het ouderbijdrage-reglement voor Beckum vind je hier.