Kom
kennismaken

Aanmelden

Voordat je je kind aanmeldt wil je waarschijnlijk ook weten wat de kosten zijn.
Wij vragen een ouderbijdrage voor het bezoeken van de peuterspeelschool, verlengde opvang of buitenschoolse opvang. Voor het vaststellen van deze ouderbijdrage kijken wij naar jouw inkomenssituatie.
We maken een onderscheid in ouders die geen recht hebben op Kinderopvangtoeslag en ouders die wel recht hebben op Kinderopvangtoeslag. 

Hoe weet je óf je wel óf geen recht hebt op Kinderopvangtoeslag? 

Ouders die werken, studeren, een traject volgen naar werk of een inburgeringscursus volgen kunnen een aanvraag doen voor Kinderopvangtoeslag. Dit geldt voor jou en je eventuele partner.

Wanneer je je aanmeldt, vragen we je akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Spring!. Deze kun je hier vinden.

Kosten voor ouders die geen recht hebben op Kinderopvangtoeslag.

Ouders die geen recht hebben op Kinderopvangtoeslag betalen een ouderbijdrage, die afhankelijk is van de hoogte van het inkomen. Zij betalen maandelijks deze ouderbijdrage.

Heb je geen recht op Kinderopvangtoeslag? Dan ontvangen wij van beide ouders de meest recente Inkomensverklaringen.
Je kunt deze aanvragen bij de Belastingdienst via: De Belasting Telefoon: 0800-0543 (gratis) óf via www.mijn.overheid.nl. Log in met jouw DigiD. Onder het tabblad “Persoonlijke gegevens” staat jouw geregistreerd inkomen.

In de Ouderbijdragetabel Hengelo 2024 kun je zien wat voor jou de feitelijke kosten in 2024 zijn.
We hanteren de volgende ouderbijdragetabellen:

Ouderbijdragetabel Hengelo 2024

Op alle locaties van Spring! kunnen kinderen de peuterspeelschool 8 uur per week ( 2 dagdelen) bezoeken gedurende de schoolweken. Het extra VVE aanbod voor 8 uur per week voor kinderen die een verwijzing VVE hebben is gratis.

Ouderbijdragetabel Beckum 2024

In Beckum kunnen kinderen de peuterspeelschool 4 uur per dag bezoeken (3 dagdelen open).
Voor Beckum is een aparte ouderbijdragetabel opgesteld.

Ouders met een minimuminkomen, kunnen een beroep op de bijzondere bijstand van de gemeente Hengelo doen voor een vergoeding van de ouderbijdrage.

Kosten voor ouders die recht hebben op Kinderopvangtoeslag

Via de Kinderopvangtoeslag krijg je een deel van de opvangkosten terug. De hoogte van de Kinderopvangtoeslag hangt af van het gezamenlijk inkomen van de ouders.

Heb je recht op Kinderopvangtoeslag?

Klik hier om te lezen wat je moet doen

De ouderbijdrage wordt berekend over 40 weken per jaar en gefactureerd in 12 gelijke maandelijkse termijnen. Wij innen de ouderbijdrage bij voorkeur via een automatische incasso, rond de 23e van de maand.

Het ouderbijdrage-reglement voor Hengelo vind je hier. Het ouderbijdrage-reglement voor Beckum vind je hier.