Peuters in ontwikkeling
Kom
kennismaken

Zorg voor uw kind

ONTDEKKEN, ONTMOETEN EN …

Jouw peuter speelt graag, soms alleen, soms samen. Dat kan in de peuterspeelschool. Twee dagdelen per week kan jouw peuter bij ons terecht in een vaste groep met allemaal leeftijdgenootjes. Hier ontdekken de peuters de wereld om zich heen. Hier leren ze door samen te spelen speelgoed te delen, op hun beurt te wachten en elkaar te helpen. Jouw peuter kan zich vrij bewegen in een veilige omgeving. Een waardevolle aanvulling op de opvoeding thuis.

VASTE GROEPEN

Jouw peuter kan vanaf 2½ jaar geplaatst worden in een vaste groep en bezoekt de peuterspeelschool twee vaste dagdelen per week. Een groep bestaat uit minimaal 12 en maximaal 16 peuters. Wij werken met vaste groepen zodat de peuters elkaar leren kennen en zich veilig en vertrouwd voelen binnen de groep. Ook werken we met vaste regels, omdat die houvast geven.
Peuters verlaten de peuterspeelschool als ze 4 jaar zijn.

VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE

Binnen onze peuterspeelscholen werken we een methode die speciaal ontwikkeld is voor Voor- en Vroegschoolse Educatie, te weten ‘Piramide‘. Blijft de ontwikkeling van jouw peuter toch wat achter? Kan jouw peuter een steuntje in de rug gebruiken? Dan kan hij de peuterspeelschool twee extra dagdelen bezoeken. Wil je weten of jouw peuter hiervoor in aanmerking komt? Vraag de leidster naar de voorwaarden voor deelname aan zo’n extra programma. Gaat jouw peuter deelnemen, dan zijn daar dankzij de steun van de gemeente Hengelo voor jou geen extra kosten aan verbonden.

VAST DAGRITME

In alle zalen verlopen de activiteiten volgens een min of meer vast dagritme. Elk dagdeel is tegelijk afwisselend en vertrouwd. Dat geeft jouw peuter houvast en zekerheid. Daar hoort bijvoorbeeld ook samen eten en drinken bij. Leidsters zorgen ervoor dat er afwisseling is tussen individuele- en groepsactiviteiten: beide zijn leuk en leerzaam. In de peuterspeelschool van jouw keuze kun je meer informatie krijgen over de activiteiten die daar geboden worden.

VVE ook voor peuters kinderopvang 
Gaat jouw peuter naar een kinderdagverblijf in Hengelo en ontdekken de medewerkers daar dat uw peuter wel een steuntje in de rug kan gebruiken? Ook dan kan hij twee extra dagdelen bij een peuterspeelschool komen. Vraag de medewerkers van het kinderdagverblijf of de peuterspeelschool om meer informatie en de voorwaarden voor deelname.

SAMEN ZORGEN VOOR JOUW PEUTER

Contact met jou is voor ons vanzelfsprekend. Daarom hoor je regelmatig hoe het met jouw peuter gaat op de peuterspeelschool. En praten wij met jou over bijvoorbeeld gezonde voeding, beweging of zindelijkheid, passend bij jouw vraag. Daarnaast krijg je informatie over de ontwikkeling van jouw peuter. En wij hopen natuurlijk ook dat jij ons vertelt hoe het met jouw peuter thuis gaat. Bij zorgen nemen we na overleg met jou contact op met onze intern pedagogisch begeleiders of met onze partners, zoals de GGD Jeugdgezondheidszorg. Het belang van jouw peuter staat hierbij vanzelfsprekend steeds voorop.

Daarnaast verzorgen wij bijeenkomsten of koffieochtenden voor jou, waar je andere ouders ontmoet of waar we bijvoorbeeld met jou praten over de peuterpubertijd of over peutergevoelens.