Peuters in ontwikkeling
Kom
kennismaken

Zorg voor uw kind

ONTDEKKEN, ONTMOETEN EN …

Jouw peuter speelt graag, soms alleen, soms samen. Dat kan op de peuterspeelschool. Twee dagdelen per week kan jouw peuter bij ons terecht in een vaste groep met allemaal leeftijdgenootjes. Hier ontdekken de peuters de wereld om zich heen. Hier leren ze door samen te spelen speelgoed te delen, op hun beurt te wachten en elkaar te helpen. Jouw peuter kan zich vrij bewegen in een veilige omgeving. Een waardevolle aanvulling op de opvoeding thuis.

VASTE DAGDELEN

Jouw peuter kan vanaf 2½ jaar geplaatst worden en bezoekt de peuterspeelschool twee dagdelen per week. Een groep bestaat uit maximaal 14 tot 16 peuters. Als ouder kun je aangeven op welke dagdelen je je kind graag geplaatst wilt zien. Na plaatsing komt je kind op de vaste dagdelen, zodat de peuters elkaar leren kennen en zich veilig en vertrouwd voelen binnen de groep. Ook werken we met vaste regels, omdat die houvast geven.
Peuters verlaten de peuterspeelschool als ze 4 jaar zijn.

VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE

Op onze peuterspeelscholen werken we met een methode die speciaal ontwikkeld is voor Voorschoolse Educatie. Deze methode heet Piramide. Blijft de ontwikkeling van jouw peuter toch wat achter? Kan jouw peuter een steuntje in de rug gebruiken? Dan kan hij de peuterspeelschool twee extra dagdelen bezoeken. Wil je weten of jouw peuter hiervoor in aanmerking komt? Vraag de pedagogisch medewerker naar de voorwaarden voor deelname aan zo’n extra programma. Gaat jouw peuter deelnemen, dan zijn daar dankzij de steun van de gemeente Hengelo voor jou geen extra kosten aan verbonden.

VAST DAGRITME

Op alle peuterspeelscholen verlopen de activiteiten volgens een min of meer vast dagritme. Elk dagdeel is tegelijk afwisselend en vertrouwd. Dat geeft jouw peuter houvast en zekerheid. Daar hoort bijvoorbeeld ook samen eten en drinken bij. De pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat er afwisseling is tussen individuele- en groepsactiviteiten: beide zijn leuk en leerzaam. Op de peuterspeelschool van jouw keuze kun je meer informatie krijgen over de activiteiten die daar geboden worden.

SAMEN ZORGEN VOOR JOUW PEUTER

Contact met ouders is voor ons vanzelfsprekend. Daarom hoor je regelmatig hoe het met jouw peuter gaat op de peuterspeelschool. En praten wij met jou over bijvoorbeeld gezonde voeding, beweging of zindelijkheid, passend bij jouw vraag. Daarnaast krijg je informatie over de ontwikkeling van jouw peuter. En wij hopen natuurlijk ook dat jij ons vertelt hoe het met jouw peuter thuis gaat.
Bij zorgen nemen we na overleg met jou contact op met de intern begeleider van het IKC, waar de desbetreffende peuterspeelschool onderdeel van is. Of we nemen contact op met onze partners, zoals de GGD Jeugdgezondheidszorg of het Expertise Centrum Jonge Kind. Het belang van jouw peuter staat hierbij vanzelfsprekend steeds voorop.

Daarnaast verzorgen wij bijeenkomsten of koffieochtenden voor jou, waar je andere ouders ontmoet of waar we bijvoorbeeld met jou praten over de peuterpubertijd of over peutergevoelens.