De eerste stap Vóór school
Kom
kennismaken

Sluiting peuterspeelscholen van 16 december t/m tenminste 17 januari 2021

Alle  peuterspeelscholen van Spring! zijn in verband met de nieuwe coronamaatregelen gesloten met ingang van woensdag 16 december t/m tenminste 17 januari 2021.
Wij realiseren ons dat dit een enorme impact heeft op het normale, dagelijkse leven van de kinderen en u als ouders. Na de kerstvakantie ontvangt u onder de noemer “Voorschoolse Educatie” informatie van de pedagogisch medewerkers van de peuterspeelschool van uw kind wat u met uw kind thuis kunt doen.

Opvang voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep
Ouders met een cruciaal beroep kunnen in aanmerking komen voor noodopvang.
Indien u deze opvang nodig heeft, kunt u contact opnemen met de Centrale Administratie van Spring!.  Tijdens de sluitingsperiode kunt u Spring! op werkdagen van 9.00 – 12.00 uur telefonisch bereiken op tel: 06 – 30 26 53 21 of via email: info@springhengelo.nl.
Tijdens de kerstvakantie is de Centrale Administratie gesloten.

Aanmelden nieuwe kinderen
Nieuwe kinderen kunnen gewoon aangemeld worden. Dit kan via de website van Spring!.
Of wij sturen het aanmeldformulier naar uw huisadres als u dit gemakkelijker vindt. Laat ons dat dan even weten. In verband met de sluiting van de peuterspeelscholen is het niet mogelijk een kennismakingsbezoek op locatie af te spreken.

Compensatie kosten kinderopvang tijdens sluitingsperiode
Evenals in het voorjaar heeft de overheid maatregelen getroffen om de kosten voor de kinderopvang te compenseren tijdens de sluitingsperiode. Ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen, krijgen de tegemoetkoming voor de eigen bijdrage rechtstreeks via het SVB. Om in aanmerking te komen voor compensatie moet de factuur wel betaald worden.
Ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen, ontvangen de compensatie van de eigen bijdrage via Spring!.

Wij hopen dat de maatregelen niet van hele lange duur zullen zijn. Wij zien er naar uw kind weer snel te kunnen begroeten op de peuterspeelschool.

Via deze brief zijn de ouders geïnformeerd.

Lees meer

ons kind leert, speelt met andere peuters en krijgt veel aandacht.