De eerste stap Vóór school
Kom
kennismaken

Spring! Uw peuter in ontwikkeling!

De peuterspeelschool van Spring! is een voorschoolse voorziening voor peuters van 2,5 tot 4 jaar. Samen met leeftijdsgenootjes bieden wij jouw peuter een veilige omgeving, waar hij spelend leert en zich in zijn eigen tempo ontwikkelt. Jouw peuter wordt zo goed voorbereid op de basisschool. En vanzelfsprekend kun jij met al jouw (opvoedkundige) vragen bij ons terecht. Je kunt je kind aanmelden vanaf 1,5 jaar.

Zoek jij als (werkende) ouder een uitdagende plek voor jouw peuter? Wil je jouw peuter een steuntje geven in z’n groei? De peuterspeelscholen van Spring! bieden dit allemaal. Met locaties in alle wijken is er altijd wel eentje bij jou in de buurt!

Ook Spring! is in beweging. Op meerdere plekken vormen we met het basisonderwijs en de kinderopvang Integrale Kindercentra (IKC). Zo ontstaat er een aanbod voor kinderen van 0 tot 12 jaar.

Compensatie kosten kinderopvang tijdens sluitingsperiode
Evenals in het voorjaar heeft de overheid maatregelen getroffen om de kosten voor de kinderopvang te compenseren tijdens de sluitingsperiode. Ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen, krijgen de tegemoetkoming voor de eigen bijdrage rechtstreeks via het SVB. Om in aanmerking te komen voor compensatie moet de factuur wel betaald zijn.
Ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen, ontvangen de compensatie van de eigen bijdrage via Spring!.

klik voor de informatie vanuit de rijksoverheid op deze link

Lees meer

ons kind leert, speelt met andere peuters en krijgt veel aandacht.