Kom
kennismaken

Spring!

SPRING! PEUTERSPEELSCHOLEN

“De eerste stap vóór school”, dat is wat Spring! Peuterspeelscholen jonge kinderen biedt. Kinderen die in een cruciale fase in hun leven grote stappen zetten in hun ontwikkeling. Een goede begeleiding en ondersteuning helpt hen daarbij en is essentieel. Kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar vinden bij ons een uitdagende speel- en leeromgeving om zich optimaal te ontwikkelen en om stappen te kunnen zetten in een voor hen steeds groter wordende wereld. Eén van deze stappen is de overgang naar de basisschool. Wij vinden het belangrijk dat deze overgang zo soepel mogelijk verloopt.

Daarom maken alle peuterspeelscholen van Spring! deel uit van een Integraal Kind Centrum (IKC). In een IKC werken de basisschool en de peuterspeelschool heel nauw samen. De directeur van de basissschool is tevens de leidinggevende van de peuterspeelschool. De Intern Begeleider (IB-er) van de basisschool, die betrokken is bij extra zorg en aandacht voor kinderen, doet dit ook voor de peuters. In het IKC verzorgt de peuterspeelschool het aanbod van voorschoolse educatie voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar.

VOORSCHOOLSE EDUCATIE

Alle kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar kunnen gebruik maken van een voorschools aanbod van 2 dagdelen per week. Dit noemen wij voorschoolse educatie. Voor een goede start op de basisschool hebben sommige kinderen een extra steuntje in de rug nodig. Zij kunnen 2 dagdelen extra gebruik maken van voorschoolse educatie. Spring! ontvangt van de gemeente Hengelo subsidie voor voorschoolse educatie.

UREN VOORSCHOOLSE EDUCATIE (8 of 16 uur)

Op alle peuterspeelscholen van Spring! kunnen kinderen 8 uur per week naar de peuterspeelschool. Kinderen die een extra steuntje nodig hebben, kunnen 16 uur per week de peuterspeelschool bezoeken. 

AANBOD

Op alle peuterspeelscholen ( m.u.v. Beckum) kunnen kinderen 8 uur per week op de peuterspeelschool terecht. Kinderen die een extra steuntje nodig hebben, kunnen de peuterspeelschool 16 uur per week bezoeken.
We hanteren op alle peuterspeelscholen dagdelen van 4 uur. Omdat we denken dat het voor peuters beter is de peuterspeelschool ’s ochtends te bezoeken, hebben we in principe alle dagdelen op de ochtenden gepland. Alleen peuterspeelscholen De Vlinder en St. Plechelmus hebben ook middag dagdelen. Ouders kunnen hun voorkeur aangeven op welke dagdelen zij hun kind geplaatst willen zien.