Kom
kennismaken

Spring

Jouw peuter ontwikkelt zich spelenderwijs in de peuterspeelschool. Die ontwikkeling wordt regelmatig door de leidsters bekeken. Onze leidsters hebben oog voor de verstandelijke, motorische en sociaal emotionele ontwikkeling van uw peuter. Zij bieden hem dan ook die activiteiten, die aansluiten bij zijn ontwikkeling, in zijn tempo. Spel is een belangrijk middel voor de ontwikkeling en peuters leren door alledaagse activiteiten en thema’s die hun fantasie prikkelen. Spel komt daarom elk dagdeel ruimschoots aan bod. Zo wordt je peuter optimaal voorbereid op de basisschool!

Blijft de ontwikkeling wat achter? Dan bestaat de mogelijkheid dat jouw peuter twee dagdelen extra komt en het programma Voor- en Vroegschoolse Educatie volgt.