Kom
kennismaken

Spring!

SPRING! PEUTERSPEELSCHOLEN

“De eerste stap vóór school”, dat is wat Spring! Peuterspeelscholen jonge kinderen biedt. Kinderen die in een cruciale fase in hun leven grote stappen zetten in hun ontwikkeling. Een goede begeleiding en ondersteuning helpt hen daarbij en is essentieel. Kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar vinden bij ons een uitdagende speel- en leeromgeving om zich optimaal te ontwikkelen en om stappen te kunnen zetten in een voor hen steeds groter wordende wereld. Eén van deze stappen is de overgang naar de basisschool. Wij vinden het belangrijk dat deze overgang zo soepel mogelijk verloopt.

Daarom werken wij nauw samen met het basisonderwijs in Hengelo in Integrale Kind Centra (IKC’s). In een Integraal Kind Centrum werken we vanuit een zelfde visie samen aan de ontwikkeling van kinderen. Vrijwel alle peuterspeelscholen van Spring! zijn ondergebracht in een basisschool en maken deel uit van een IKC. Binnen het IKC verzorgt Spring! het aanbod voor voorschoolse educatie.

VOORSCHOOLSE EDUCATIE

Alle kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar kunnen gebruik maken van een voorschools aanbod van 2 dagdelen per week. Dit noemen wij voorschoolse educatie. Voor een goede start op de basisschool hebben sommige kinderen een extra steuntje in de rug nodig. Zij kunnen 2 dagdelen extra gebruik maken van voorschoolse educatie. Spring! ontvangt van de gemeente Hengelo subsidie voor voorschoolse educatie.

UITBREIDING UREN VOORSCHOOLSE EDUCATIE (8 of 16 uur)

Vanaf januari t/m juli 2020 gaan wij op alle peuterspeelscholen van Spring! het aantal uren voorschoolse educatie uitbreiden.  Kinderen kunnen nu 5 uur per week een peuterspeelschool bezoeken, maar gaan dan 8 uur per week naar de peuterspeelschool. Kinderen die een extra steuntje nodig hebben, komen nu 10 uur per week. Zij kunnen dan 16 uur per week de peuterspeelschool bezoeken. Onder het tabblad “locaties” kunt u zien welke peuterspeelscholen bij u in de buurt de verandering al hebben ingevoerd.

AANBOD

We verdelen op alle peuterspeelscholen, zowel de 8 uur als de 16 uur over dagdelen van 4 uur.
Omdat we denken dat het voor peuters beter is om de peuterspeelschool ’s ochtends te bezoeken, plannen we in principe alle dagdelen op de ochtenden. Ouders kunnen hun voorkeur aangeven op welke dagdelen zij hun kind graag geplaatst zien.